Peuterspeelzaal

Het doel van de peuterspeelzaal is de ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. Het is voor peuters belangrijk, dat zij de kans krijgen met leeftijdsgenootjes om te gaan en te spelen. In de Peuter Bas is dit mogelijk. Daar is volop materiaal en speelgoed aanwezig waar peuters zich mee kunnen uitleven. Beweging, creativiteit, samen spelen, taalontwikkeling, sociale vorming en muzikale ontwikkeling zijn voor een peuter erg belangrijk.

Het gaat om kinderen van 2 tot 4 jaar. De Peuter Bas is een "Voorschool/groep 0" en werkt in dat kader samen met de Pieter Bas. De Peuter Bas werkt met het onderwijsprogramma Uk en Puk, de Pieter Bas werkt met het onderwijsprogramma Schatkist (vervolg van Uk en Puk)  en verwachten dan ook van de kinderen die de Peuter Bas bezoeken, dat zij doorstromen naar de Pieter bas.

De schoolvakanties lopen parallel en u ontvangt maandelijks het informatiebulletin van de Pieter Bas, waarin u informatie vindt van zowel de basisschool als de Peuterspeelzaal.

U kunt uw zoon of dochter 4 keer per week naar de Peuter Bas laten komen: 2 keer van 08.00-11.30 uur, 2 keer 12.00-15.00 uur en 1 keer op woensdag van 8:00-12:00 uur. Onder leiding van Arlieja Kasandiredjo (hoofdleidster), Jenneffer Pawirodimedjo en Daisy Wirjanom wordt op een verantwoorde manier met de peuters gespeeld en gewerkt. Er zitten maximaal 16 kinderen in een groep. 

Ouders die interesse hebben in de speelzaal kunnen bellen om een afspraak te maken om vrijblijvend een kijkje te komen nemen. U kunt dan desgewenst een inschrijfformulier meenemen. De eerste maand geldt wederzijds als proeftijd. Daarna moet een opzegtermijn van een maand in acht genomen worden.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT