Schooltijden

Op de Pieter Bas werken we met een continurooster de tijden zijn als volgt:

  • Groep 1 t/m 8 dagelijks van 08.30-14.00 uur.
  • Groep 3 t/m 8 van 10.00-10.15 pauze.

Hieronder leest u nog enkele algemene regels:

  • De schooldeur gaat 10 minuten voor aanvang open, de kinderen kunnen dan naar binnen komen. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen op tijd in de klas aanwezig zijn, laten we twee maal een bel gaan. De eerste bel gaat om 08.25, de tweede bel gaat om 08.30.
  • Bij de tweede bel verwachten wij dat alle kinderen in het lokaal aanwezig zijn, zodat de leerkracht op tijd met de les kan beginnen. Wij vragen de medewerking van de ouders om ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn.
  • Na de ochtendpauze eten en drinken alle kinderen het meegebrachte fruit en drinken wat zij van thuis hebben meegekregen.
  • Rond 12.00 uur mogen de kinderen een boterham eten en iets drinken. Na schooltijd zullen de kinderen thuis of op de opvang lunchen.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT