2.1 De naam van de school "Pieter Bas"

De naam Pieter Bas is ontleend aan een figuur uit één van de boeken van de schrijver Godfried Bomans.

De Pieter Bas is een katholieke school waarin ook ruimte is voor kinderen met een andere geloofsovertuiging of culturele achtergrond. We trachten vanuit onze visie een sfeer te scheppen waarin respect voor de overtuiging van anderen aanwezig is. Aan de school is de peuterzaal de “Peuter Bas” verbonden, die bezocht wordt door peuters vanaf 2 jaar. De meeste kinderen stromen vanaf de Peuter Bas door naar de Pieter Bas.

Het schoolgebouw is gelegen in de wijk Oostgaarde, een wijk die bestaat uit eengezinswoningen en een aantal grote, hoge flat gebouwen. Het aantal leerlingen, dat hun gehele basisschoolperiode onze school bezoekt, is ongeveer 70% van het totale aantal.

Het gemiddeld aantal leerlingen per schooljaar ligt tussen de 260 en 280. Zij zijn verdeeld over 12 groepen, de gemiddelde groepsgrootte is rond de 25 leerlingen.

Alle groepen zijn in principe homogeen van samenstelling op de kleutergroepen na, die zijn heterogeen van samenstelling, dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten.

Het team bestaat uit de directie, fulltime en parttime medewerkers. Twee leerkrachten zijn tevens intern begeleider, zij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, coördineren en voeren het zorgbeleid in de school uit. Wij proberen, waar mogelijk, een leerkracht voor een gedeelte van de tijd vrij te stellen van groepstaken, om zo extra ondersteuning te kunnen bieden binnen een groep aan kinderen die dat nodig hebben.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work