1.1 Wat staat er in deze schoolgids?

Wat staat er in deze schoolgids?
• De opzet van het onderwijs.
• De zorg voor de kinderen.
• Wat kunnen ouders van de school verwachten en wat verwacht de school van ouders?
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work