4.2 Schoolondersteuningsprofielen

Bij het vinden van een passende onderwijsplek voor het kind zijn ouders uiteraard heel belangrijk. Ouders met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school. Soms gebeurt het dat een kind al op een basisschool zit en dat het kind naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit als gevolg van een verhuizing, maar het kan ook zijn dat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft.

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden.

Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work