5.12 Project Hoofdluisbestrijding

Hoofdluis is een probleem dat regelmatig voorkomt op een school. De beste manier om hoofdluis te bestrijden is nog steeds het regelmatig controleren van de haren. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders/ verzorgers. Op school proberen we door deelname aan het “hoofdluizen-ouders-project“ van de GGD Rotterdam de verspreiding van hoofdluis tegen te gaan.

In het kader van dit project controleert een vaste groep ouders regelmatig de haren van de kinderen en leerkrachten op hoofdluis. Alle handelingen worden volgens een protocol uitgevoerd. Na de controle wordt een ouder gebeld door de directie, wanneer hoofdluis bij het kind is geconstateerd.

Indien ouders bezwaar hebben tegen deze controle kunnen zij dit aangeven bij de leerkracht van hun kind

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work